GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY BARTNICZKA

Strona główna » Opłaty » Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Gminy Bartniczka Uchwałą nr XXII/108/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności (uchwała do pobrania TU) określiła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bartniczka, które kształtują się następująco:

DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NALICZANA BĘDZIE OD MIESZKAŃCA ZAMIESZKUJĄCEGO DANĄ NIERUCHOMOŚĆ:
- ustalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 15,40 zł miesięcznie, od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
- ustalono niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 10,40 zł miesięcznie, od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, w przypadku gdy odpady powstałe na terenie nieruchomości zbierane i odbierane będą w sposób selektywny;

DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NALICZANA BĘDZIE W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI WYMAGANYCH POJEMNIKÓW NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE:
Za jednorazowy odbiór pojemników ze zmieszanymi odpadami komunalnymi opłata wynosi:
- za pojemnik 60 l - 8,20 zł
- za pojemnik 110/120 l ? 15,20 zł
- za pojemnik 240 l - 28,91 zł
- za pojemnik 1 100 l - 121,29 zł
Za jednorazowy odbiór pojemników ze zmieszanymi odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady powstałe na terenie nieruchomości zbierane i odbierane będą w sposób selektywny opłata wynosi:
- za pojemnik 60 l - 5,50 zł
- za pojemnik 110/120 l ? 10,20 zł
- za pojemnik 240 l - 19,40 zł
- za pojemnik 1 100 l - 81,40 zł
Uchwała będzie obowiązywała od 1 lipca 2013 roku.