GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY BARTNICZKA

Strona główna » Aktualności » Informacja o opracowywaniu koncepcji gospodarowania odpadami

Informacja o opracowywaniu koncepcji gospodarowania odpadami

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda Gmina jest zobowiązana do opracowania i wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Gminy stoją więc przed poważnym zadaniem w kwestii dostosowania gminnej gospodarki odpadami do wymogów obowiązujących przepisów prawnych.
W celu dokonania analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami oraz przeprowadzenia prognozowania ilości odpadów, jakie będą powstawały na terenie Gminy Bartniczka, w celu właściwego zaplanowania systemu gospodarowania odpadami, Gmina jest w trakcie opracowywania Koncepcji gospodarowania odpadami komunalnymi dla Gminy Bartniczka.
Projekt dokumentu jest dostępny w Urzędzie Gminy, u Pana Marka Ojdowskiego. Z projektem można się zapoznać i złożyć do niego uwagi.

Na podstawie sporządzonej Koncepcji będą podejmowane różne uchwały, jakie Gmina ma obowiązek podjąć w ramach wprowadzania nowego systemu gospodarowania odpadami. Będzie ona również podstawą do przeprowadzenia analizy kosztów, jakie Gmina będzie musiała ustalić w ramach dostosowywania do aktualnych wymogów prawnych dotyczących gospodarki odpadami na swoim terenie.