GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY BARTNICZKA

Kiedy rozwiązać umowę na wywóz odpadów?
Opublikowano:
Należy pamiętać, że z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina Bartniczka przejmie obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Opłaty za odbiór odpadów będą wnoszone na rzecz Gminy, a nie jak dotychczas na rzecz poszczególnych... czytaj więcej
Uchwały Rady Gminy
Opublikowano:
Gmina Bartniczka jest w trakcie przygotowywania do wdrożenia zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W dniach 30 października oraz 27 grudnia 2012 roku, Rada Gminy Bartniczka podjęła szereg uchwał związanych z... czytaj więcej
Informacja o opracowywaniu koncepcji gospodarowania odpadami
Opublikowano:
W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda Gmina jest zobowiązana do opracowania i wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Gminy stoją więc przed poważnym zadaniem w kwestii dostosowania gminnej... czytaj więcej
Działania Gminy Bartniczka
Opublikowano:
Wójt Gminy Bartniczka podjął współpracę z firmą Green Key, w celu sporządzenia Koncepcji Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Gmina musi dostosować system zbiórki odpadów komunalnych do obowiązujących przepisów prawnych, ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku... czytaj więcej